Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6079:1995 (ISO 1047:1973) về bản vẽ xây dựng và kiến trúc cách trình bày bản vẽ – Tỉ lệ

26/04/202049

xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

Thuộc tính TCVN TCXDVN 340:2005
Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Số / ký hiệu TCXDVN 340:2005
Cơ quan ban hành Không xác định
Người ký Không xác định
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Xây dựng
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Tải xuống TCXDVN 340:2005
Mật Khẩu Câu hỏi : Giàn phơi thông minh SANKAKU S-06
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

Thẻ : tiêu chuẩn bản vẽ xây dựng TIÊU CHUẨN BẢN VẼ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC