Biện pháp thi công dự án Flamigo Đại Lải

24/01/2024126

Biện pháp thi công Flamigo Đại Lải bao gồm các bản vẽ Autocad theo danh sách:

  • Biện pháp thi công hạ tầng, đường xá
  • Biện pháp thi công cống rãnh
  • Biện pháp thi công hệ thống thoát nước mưa
  • Biện pháp thi công kè đá
  • Biện pháp thi công san nền

Tất cả các file đều là file Autocad cho anh em tham khảo.

Một vài hình ảnh, anh chị em có thể xem qua.

DaHoc
NenDao
CapNuoc
CongTron