Tiêu chuẩn Xây dựng


Tiêu chuẩn Xây dựng

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1451:1986 về gạch đặc đất sét nung

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1451:1986 về gạch đặc đất sét nung

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1451:1986 về gạch đặc đất sét nung TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1451 :1986 GẠCH ĐẶC...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1450:1986 về gạch rỗng đất sét nung

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1450:1986 về gạch rỗng đất sét nung

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1450:1986 về gạch rỗng đất sét nung TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1450:1986 Nhóm H GẠCH...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1651-2:2008 về thép cốt bê tông – phần 2: Thép thanh vằn

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1651-2:2008 về thép cốt bê tông – phần 2: Thép thanh vằn

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1651-2:2008 về thép cốt bê tông – phần 2: thép thanh vằn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1651-1:2008 Thép cốt bê tông – Thép thanh tròn trơn

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1651-1:2008 Thép cốt bê tông – Thép thanh tròn trơn

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1651-1:2008 về thép cốt bê tông – phần 1: thép thanh tròn trơn do Bộ Khoa...

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 127:1985 về cát mịn để làm bê tông và vữa xây dựng – hướng dẫn sử dụng

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 127:1985 về cát mịn để làm bê tông và vữa xây dựng – hướng dẫn sử dụng

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 127 : 1985 CÁT MỊN ĐỂ LÀM BÊ TÔNG VÀ VỮA XÂY DỰNG – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Fine sand...

TCVN 7572:2006 – Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử

TCVN 7572:2006 – Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-1:2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 1: LẤY MẪU Aggregates for concrete...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7570:2006 về cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7570:2006 về cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7570:2006 về cốt liệu cho bê tông và vữa – yêu cầu kỹ thuật do Bộ...

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2682:2009 Yêu cầu kỹ thuật xi măng poóc lăng

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2682:2009 Yêu cầu kỹ thuật xi măng poóc lăng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2682 : 2009 XI MĂNG POÓC LĂNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Portland cements – Specifications Lời nói đầu TCVN...

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6260:2009 Xi măng poóc lăng hỗn hợp

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6260:2009 Xi măng poóc lăng hỗn hợp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6260 : 2009 XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP – YÊU CẦU KỸ THUẬT Portland blended cement – Specifications  ...

Tiêu chuẩn thiết kế thang máy

Tiêu chuẩn thiết kế thang máy

Muốn sử dụng thang máy tại các tòa nhà cao tầng một cách an toàn, hiệu quả thì ngay từ khâu thiết kế thang máy...

Tiêu chuẩn khảo sát địa chất chung cho mọi công trình

Tiêu chuẩn khảo sát địa chất chung cho mọi công trình

Các tiêu chuẩn hiện nay chủ yếu dựa vào kinh nghiệm khảo sát từ đó tùy theo từng lĩnh vực cụ thể mà người ta...

Tiêu chuẩn thiết kế nhà chung cư cao tầng

Tiêu chuẩn thiết kế nhà chung cư cao tầng

Dễ dàng nhận thấy trên thị trường hiện nay có khá nhiều dự án căn hộ chung cư được chào bán và gắn mác “căn...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11414-5:2016 về Mặt đường bê tông xi măng – Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm – Phần 5: Xác định hàm lượng nhựa

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11414-5:2016 về Mặt đường bê tông xi măng – Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm – Phần 5: Xác định hàm lượng nhựa

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11414-5:2016 MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG – VẬT LIỆU CHÈN KHE GIÃN DẠNG TẤM – PHẦN 5: XÁC ĐỊNH...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4453:1995 về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – quy phạm thi công và nghiệm thu

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4453:1995 về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – quy phạm thi công và nghiệm thu

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4453 : 1995 TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG TỪNG PHẦN – KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4447:2012 về Công tác đất – Thi công và nghiệm thu

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4447:2012 về Công tác đất – Thi công và nghiệm thu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4447:2012 CÔNG TÁC ĐẤT – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Earth works – Construction, check and acceptance Lời nói đầu...

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 309:2004 về công tác trắc địa trong xây dựng công trình – yêu cầu chung do Bộ Xây dựng ban hành

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 309:2004 về công tác trắc địa trong xây dựng công trình – yêu cầu chung do Bộ Xây dựng ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5942:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC- TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT Water quality – Standard for quality of surface water. 1.Phạm...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5942:1995 về chất lượng nước – tiêu chuẩn chất lượng nước mặt

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5942:1995 về chất lượng nước – tiêu chuẩn chất lượng nước mặt

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5942:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC- TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT Water quality – Standard for quality of surface water. 1.Phạm...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2287:1978 về hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động – quy định cơ bản do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật ban hành

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2287:1978 về hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động – quy định cơ bản do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2287:1978 NHÓM T: HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN AN TOÀN LAO ĐỘNG – QUY ĐỊNH CƠ BẢN Labour safety standards system...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN 5747:1993 về đất xây dựng – Phân loại

Tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN 5747:1993 về đất xây dựng – Phân loại

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5747: 1993 ĐẤT XÂY DỰNG – PHÂN LOẠI Soil – Classification for civil engineering 1. Quy định chung 1.1. Tiêu...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4447:1987 về công tác đất – quy phạm thi công và nghiệm thu

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4447:1987 về công tác đất – quy phạm thi công và nghiệm thu

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4447:1987 NHÓM H CÔNG TÁC ĐẤT – QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Earth works –Codes for construction, check...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4091:1985 về nghiệm thu các công trình xây dựng

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4091:1985 về nghiệm thu các công trình xây dựng

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 4091 : 1985 NGHIỆM THU CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Check and acceptance for building works 1. Nguyên tắc...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4055:1985 về tổ chức thi công do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hành

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4055:1985 về tổ chức thi công do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4055 : 1985 QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU TỔ CHỨC THI...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5570:1991 về hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – bản vẽ xây dựng – ký hiệu đường nét và đường trục trên bản vẽ

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5570:1991 về hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – bản vẽ xây dựng – ký hiệu đường nét và đường trục trên bản vẽ

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5570 : 1991 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG . BẢN VẼ XÂY DỰNG KÍ HIỆU ĐƯỜNG NÉT...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8-20:2002 (ISO 128-20:1996) về Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn – Phần 20: Các quy ước cơ bản về nét vẽ

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8-20:2002 (ISO 128-20:1996) về Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn – Phần 20: Các quy ước cơ bản về nét vẽ

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8-20:2002 ISO 128-20:1996 BẢN VẼ KỸ THUẬT – NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BIỂU DIỄN – PHẦN 20: QUY ƯỚC CƠ...