Biện pháp thi công ép cọc D300

24/01/2024166

Dự án: ĐTXD công trình Quốc lộ 1 đoạn tránh Thành phố Phủ Lý và tăng cường mặt đường trên Quốc lộ 1 đoạn Km215+775 – Km235+885

Gói thầu: XL09 – Trạm thu phí

Địa điểm: Tỉnh Hà Nam

Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc PHC D300 Class B cho trạm thu phí Nam Cầu Giẽ

Tài liệu gồm có:

  • Biện pháp thi công ép cọc D300 (File Autocad)
  • Thuyết minh chi tiết BPTC ép cọc D300 (File Word chuyên nghiệp)

Hình ảnh tài liệu:

  • Bản vẽ biện pháp ép cọc D300

bptc-d300-1
bptc-d300-2
bptc-d300-3
bptc-d300-4

  • Thuyết minh biện pháp thi công ép cọc D300

bptc-d300-5