TIÊU CHUẨN BẢN VẼ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC


TIÊU CHUẨN BẢN VẼ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11414-5:2016 về Mặt đường bê tông xi măng – Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm – Phần 5: Xác định hàm lượng nhựa

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11414-5:2016 về Mặt đường bê tông xi măng – Vật liệu chèn khe giãn dạng tấm – Phần 5: Xác định hàm lượng nhựa

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11414-5:2016 MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG – VẬT LIỆU CHÈN KHE GIÃN DẠNG TẤM – PHẦN 5: XÁC ĐỊNH...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4453:1995 về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – quy phạm thi công và nghiệm thu

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4453:1995 về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – quy phạm thi công và nghiệm thu

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4453 : 1995 TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG TỪNG PHẦN – KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4447:2012 về Công tác đất – Thi công và nghiệm thu

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4447:2012 về Công tác đất – Thi công và nghiệm thu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4447:2012 CÔNG TÁC ĐẤT – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Earth works – Construction, check and acceptance Lời nói đầu...

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 309:2004 về công tác trắc địa trong xây dựng công trình – yêu cầu chung do Bộ Xây dựng ban hành

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 309:2004 về công tác trắc địa trong xây dựng công trình – yêu cầu chung do Bộ Xây dựng ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5942:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC- TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT Water quality – Standard for quality of surface water. 1.Phạm...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5942:1995 về chất lượng nước – tiêu chuẩn chất lượng nước mặt

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5942:1995 về chất lượng nước – tiêu chuẩn chất lượng nước mặt

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5942:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC- TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT Water quality – Standard for quality of surface water. 1.Phạm...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2287:1978 về hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động – quy định cơ bản do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật ban hành

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2287:1978 về hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động – quy định cơ bản do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2287:1978 NHÓM T: HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN AN TOÀN LAO ĐỘNG – QUY ĐỊNH CƠ BẢN Labour safety standards system...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN 5747:1993 về đất xây dựng – Phân loại

Tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN 5747:1993 về đất xây dựng – Phân loại

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5747: 1993 ĐẤT XÂY DỰNG – PHÂN LOẠI Soil – Classification for civil engineering 1. Quy định chung 1.1. Tiêu...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4447:1987 về công tác đất – quy phạm thi công và nghiệm thu

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4447:1987 về công tác đất – quy phạm thi công và nghiệm thu

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4447:1987 NHÓM H CÔNG TÁC ĐẤT – QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Earth works –Codes for construction, check...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4091:1985 về nghiệm thu các công trình xây dựng

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4091:1985 về nghiệm thu các công trình xây dựng

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 4091 : 1985 NGHIỆM THU CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Check and acceptance for building works 1. Nguyên tắc...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4055:1985 về tổ chức thi công do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hành

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4055:1985 về tổ chức thi công do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4055 : 1985 QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU TỔ CHỨC THI...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5570:1991 về hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – bản vẽ xây dựng – ký hiệu đường nét và đường trục trên bản vẽ

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5570:1991 về hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – bản vẽ xây dựng – ký hiệu đường nét và đường trục trên bản vẽ

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5570 : 1991 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG . BẢN VẼ XÂY DỰNG KÍ HIỆU ĐƯỜNG NÉT...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8-20:2002 (ISO 128-20:1996) về Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn – Phần 20: Các quy ước cơ bản về nét vẽ

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8-20:2002 (ISO 128-20:1996) về Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn – Phần 20: Các quy ước cơ bản về nét vẽ

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8-20:2002 ISO 128-20:1996 BẢN VẼ KỸ THUẬT – NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BIỂU DIỄN – PHẦN 20: QUY ƯỚC CƠ...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6081:1995 (ISO 4069:1977) về Bản vẽ nhà và công trình xây dựng – Thể hiện các tiết diện trên mặt cắt và mặt nhìn – Nguyên tắc chung

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6081:1995 (ISO 4069:1977) về Bản vẽ nhà và công trình xây dựng – Thể hiện các tiết diện trên mặt cắt và mặt nhìn – Nguyên tắc chung

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6081-1995 BẢN VẼ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THỂ HIỆN CÁC TIẾT DIỆN TRÊN MẶT CẮT VÀ MẶT NHÌN...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6080:1995 về Bản vẽ xây dựng – Phương pháp chiế

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6080:1995 về Bản vẽ xây dựng – Phương pháp chiế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6080-1995 BẢN VẼ XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP CHIẾU 1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5571:1991 về hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – bản vẽ xây dựng – khung tên

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5571:1991 về hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – bản vẽ xây dựng – khung tên

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Thuộc tính TCVN TCXDVN 340:2005 Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam Số / ký hiệu TCXDVN 340:2005 Cơ quan ban hành Không...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6079:1995 (ISO 1047:1973) về bản vẽ xây dựng và kiến trúc cách trình bày bản vẽ – Tỉ lệ

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6079:1995 (ISO 1047:1973) về bản vẽ xây dựng và kiến trúc cách trình bày bản vẽ – Tỉ lệ

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Thuộc tính TCVN TCXDVN 340:2005 Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam Số / ký hiệu TCXDVN 340:2005 Cơ quan ban hành Không...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7286:2003 (ISO 5455 : 1979) về bản vẽ kỹ thuật – tỷ lệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7286:2003 (ISO 5455 : 1979) về bản vẽ kỹ thuật – tỷ lệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Thuộc tính TCVN TCXDVN 340:2005 Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam Số / ký hiệu TCXDVN 340:2005 Cơ quan ban hành Không...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3:1974 về Hệ thống tài liệu thiết kế – Tỷ lệ

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3:1974 về Hệ thống tài liệu thiết kế – Tỷ lệ

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3 – 74 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ TỶ LỆ Tiêu chuẩn này ban hành để thay thế cho...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5896:1995 về bản vẽ xây dựng – các phần bố trí hình vẽ, chú thích bằng chữ và khung tên trên bản vẽ

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5896:1995 về bản vẽ xây dựng – các phần bố trí hình vẽ, chú thích bằng chữ và khung tên trên bản vẽ

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5896-1995 BẢN VẼ XÂY DỰNG- CÁC PHẦN BỐ TRÍ HÌNH VẼ, CHÚ THÍCH BẰNG CHỮ VÀ KHUNG TÊN TRÊN BẢN...