Chính sách bảo mật thông tin

Chogianphoi.com cam kết bảo mật toàn bộ những thông tin mang tính chất riêng tư của khách hàng

1./ Phạm vi thu thập thông tin:

Chogianphoi.vn thu thập các dữ liệu tại website https://Chogianphoi.vn gồm : Họ tên khách, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ khách hàng.

Các thông tin trên sẽ được yêu cầu cung cấp khi khách đăng kí sử dụng dịch vụ của Chogianphoi.vn.

Ngoài ra, Chogianphoi.vn còn có thể thu thập các thông tin phụ mà trình duyệt của quý khách cung cấp khi sử dụng website https://Chogianphoi.vn như: số lần truy cập, địa chỉ truy cập, loại trình duyệt, ngôn ngữ,…

Dữ liệu cá nhân mà quý khách hàng cung cấp sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu huỷ bỏ từ phía khách hàng.

2./ Mục đích sử dụng thông tin:

Chogianphoi.vn thu thập các thông tin trên với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của chính sách bảo mật này. Các thông tin trên có thể được thu thập để:

Cung cấp dịch vụ cho quý khách

Hỗ trợ khách hàng khi sử dụng dịch vụ

Cung cấp cho khách hàng các thông tin mới nhất về các dịch vụ của Chogianphoi.vn.

Thực hiện các bản khảo sát khách hàng để cung cấp dịch vụ tốt hơn

Thực hiện các hoạt động quảng cáo liên quan đến các dịch vụ của Chogianphoi.vn

Sử dụng để liên lạc với quý khách, trao đổi các vấn đề liên quan đến dịch vụ mà quý khách yêu cầu

Chogianphoi.vn cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân mà quý khách đã khai báo cho bất kì đơn vị thứ ba nào khác. Chogianphoi.vn cũng cam kết không để lộ thông tin cá nhân khách hàng.

3./ Phương tiện cung cấp & quản lý thông tin của khách hàng:

Quý khách có quyền tự kiểm tra, thay đổi mọi thông tin khách hàng bằng cách đăng nhập vào tài khoản của quý khách với Chogianphoi.vn.

Quý khách cũng có quyền yêu cầu Chogianphoi.vn thay đổi thông tin khách hàng của quý khách.

4./ Các chú ý về việc sử dụng thông tin của Chogianphoi.vn:

Chogianphoi.vn không chịu trách nhiệm pháp luật đến thông tin khách hàng khai báo. Mọi thông tin khai báo của khách hàng phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.

Chogianphoi.vn có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp cần thiết sau:

+ Khi được yêu cầu của cơ quan pháp luật.

+ Trong hoàn cảnh bắt buộc để bảo vệ quyền lợi chính đáng của Chogianphoi.vn trước pháp luật

+ Trong tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền lợi & an toàn cá nhân của thành viên Chogianphoi.vn.

+ Trong quá trình giao dịch và sử dụng dịch vụ tại website https://Chogianphoi.vn, Chogianphoi.vn không lưu giữ các thông tin thanh toán của khách hàng ( số tài khoản ngân hàng, số thẻ,…) mà chỉ lưu giữ các thông tin chi tiết của đơn hàng như thông tin mỗi món hàng, giá trị của đơn hàng,…

Quý khách có trách nhiệm tự bảo mật và lưu giữ các thông tin đã đăng kí với Chogianphoi.vn.

5./ Chogianphoi.vn và các công cụ để hỗ trợ dịch vụ:

Chogianphoi.vn sử dụng cookies trên trình duyệt của bạn nâng cao tối đa hiệu quả hỗ trợ khách hàng. Cookies không được dùng để chạy chương trình hay đưa virus vào máy tính của quý khách. Cookies được chỉ định vào máy tính của quý khách và chỉ có thể được đọc bởi một máy chủ đã cung cấp cookies cho quý khách.

Một trong những mục đích của Cookies là cung cấp những tiện ích để tiết kiệm thời gian của quý khách khi truy cập hoặc viếng thăm website https://Chogianphoi.vn lần nữa mà không cần đăng ký lại thông tin sẵn có.

Quý khách có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookies. Hầu hết những trình duyệt hiện nay đều tự động chấp nhận cookies. Tuy nhiên, quý khách có thể thay đổi những cài đặt để từ chối tất cả những cookies nếu quý khách muốn. Nếu quý khách chọn từ chối cookies, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng không tốt đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại website https://Chogianphoi.vn

Chogianphoi.vn sử dụng giao thức SSL (HTTPS) để bảo vệ thông tin khách hàng. SSL (Secure Sockets Layer), là tiêu chuẩn của công nghệ bảo mật, truyền thông mã hoá giữa máy chủ Web server và trình duyệt (browser). Tiêu chuẩn này hoạt động và đảm bảo rằng các dữ liệu truyền tải giữa máy chủ và trình duyệt của người dùng đều riêng tư và toàn vẹn. SSL hiện tại cũng là tiêu chuẩn bảo mật cho hàng triệu website trên toàn thế giới, nó bảo vệ dữ liệu truyền đi trên môi trường internet được an toàn.