Hướng dẫn tải tài liệu trên website

12/05/20222012

Việc tải tài liệu trên website sẽ gồm 3 bước cơ bản

Bước 1: Bạn Click vào Nút tải ngay trên đầu vào viết để tải tài liệu về

Bước 2: Pass giải nén sẽ được giải đáp bằng câu hỏi cuối mỗi bài viết :

Dưới cuối mỗi bài viết có câu hỏi pass giải nén chính là từ khóa tìm kiếm để giải nén

Ví dụ cuối bài viết có câu hỏi như sau :

Thì Từ khóa pass giải nén sẽ là “dự toán nhà xưởng”

Bước 3: Đi tìm Mật khẩu để giải nén để Giải nén File (Click vào dấu “+” xem chi tiết)

dự toán nhà xưởng

HƯỚNG DẪN LẤY MẬT PASSWORDS/MẬT KHẨU :

Tù khóa tìm kiếm : "dự toán nhà xưởng"  

 1. Vào Website https://google.com.vn

2. Đánh từ tìm kiếm từ khóa : dự toán nhà xưởng

3. Lăn chuột xuống dưới; Tìm và nhấn chuột vào Link sau (nó có thể ở trang 1 hoặc trang 2 của kết quả tìm kiếm)

5. Sau đó tìm cuối cùng bài viết click vào đường link theo chỉ dẫn :

6. Sau đó tìm cuối cùng bài viết click vào đường link theo chỉ dẫn :

Sau đó tìm phần cuối cùng của bài viết tìm kiếm mật khẩu giải nén tương ứng với mỗi bài viết ngoài cùng bên phải

 

 

thiết kế nhà xưởng

HƯỚNG DẪN LẤY MẬT PASSWORDS/MẬT KHẨU :

Tù khóa tìm kiếm : "thiết kế nhà xưởng"  

 • thiet ke nha xuong vinacon
 • báo giá thiết kế nhà xưởng
 • thiết kế nhà xưởng azhome group
 • thiết kế nhà xưởng may công nghiệp
 • đơn giá xây dựng nhà xưởng
 1. Vào Website https://google.com.vn

2. Đánh từ tìm kiếm từ khóa : thiết kế nhà xưởng + từ khóa

3. Lăn chuột xuống dưới; Tìm và nhấn chuột vào Link sau (nó có thể ở trang 1 hoặc trang 2 của kết quả tìm kiếm)

4. Sau đó tìm từ khóa và click vào từ khóa "thiết kế nhà xưởng" theo hình

5. Sau đó tìm cuối cùng bài viết click vào đường link theo chỉ dẫn :

Sau đó tìm phần cuối cùng của bài viết tìm kiếm mật khẩu giải nén tương ứng với mỗi bài viết ngoài cùng bên phải

thi công nhà xưởng
thiết kế nhà xưởng azhome group

HƯỚNG DẪN LẤY MẬT PASSWORDS/MẬT KHẨU :

Tù khóa tìm kiếm : "thiết kế nhà xưởng"  

 • thiet ke nha xuong vinacon
 • báo giá thiết kế nhà xưởng
 • thiết kế nhà xưởng azhome group
 • thiết kế nhà xưởng may công nghiệp
 • đơn giá xây dựng nhà xưởng
 1. Vào Website https://google.com.vn

2. Đánh từ tìm kiếm từ khóa : thiết kế nhà xưởng + từ khóa

3. Lăn chuột xuống dưới; Tìm và nhấn chuột vào Link sau (nó có thể ở trang 1 hoặc trang 2 của kết quả tìm kiếm)

4. Sau đó tìm từ khóa và click vào từ khóa "thiết kế nhà xưởng" theo hình

5. Sau đó tìm cuối cùng bài viết click vào đường link theo chỉ dẫn :

Sau đó tìm phần cuối cùng của bài viết tìm kiếm mật khẩu giải nén tương ứng với mỗi bài viết ngoài cùng bên phải

thiết kế cơ diện

HƯỚNG DẪN LẤY MẬT PASSWORDS/MẬT KHẨU :

Tù khóa tìm kiếm : "thiết kế cơ điện 

1. Vào Website https://google.com.vn

2. Đánh từ tìm kiếm từ khóa : thiết kế cơ điện

3. Lăn chuột xuống dưới; Tìm và nhấn chuột vào Link sau (nó có thể ở trang 1 hoặc trang 2 của kết quả tìm kiếm)

 

4. Tìm mật khẩu giải nén

Mật khẩu giải nén sẽ ở bên phải nội dung tương ứng với mỗi bài viết cụ thể.

thiết kế PCCC

HƯỚNG DẪN LẤY MẬT PASSWORDS/MẬT KHẨU :

Tù khóa tìm kiếm : "thiết kế PCCC 

1. Vào Website https://google.com.vn

2. Đánh từ tìm kiếm từ khóa : thiết kế PCCC

3. Lăn chuột xuống dưới; Tìm và nhấn chuột vào Link sau (nó có thể ở trang 1 hoặc trang 2 của kết quả tìm kiếm)

4. Tìm mật khẩu giải nén

Mật khẩu giải nén sẽ ở bên phải nội dung tương ứng với mỗi bài viết cụ thể.

nhà thầu xây dựng nhà xưởng

HƯỚNG DẪN LẤY MẬT PASSWORDS/MẬT KHẨU :

Tù khóa tìm kiếm : "nhà thầu xây dựng nhà xưởng 

1. Vào Website https://google.com.vn

2. Đánh từ tìm kiếm từ khóa : nhà thầu xây dựng nhà xưởng

3. Lăn chuột xuống dưới; Tìm và nhấn chuột vào Link sau (nó có thể ở trang 1 hoặc trang 2 của kết quả tìm kiếm)

4. Tìm mật khẩu giải nén

Mật khẩu giải nén sẽ ở bên phải nội dung tương ứng với mỗi bài viết cụ thể.

giàn phơi thông minh

HƯỚNG DẪN LẤY MẬT PASSWORDS/MẬT KHẨU :

Tù khóa tìm kiếm : "giàn phơi thông minh" 

 1. Vào Website https://google.com.vn

2. Đánh từ tìm kiếm từ khóa : giàn phơi thông minh

3. Lăn chuột xuống dưới; Tìm và nhấn chuột vào Link sau (nó có thể ở trang 1 hoặc trang 2 của kết quả tìm kiếm)

Sau đó tìm đến nội dung 

 

đơn giá thi công nhà xưởng vinacon
gian phoi thong minh

HƯỚNG DẪN LẤY MẬT PASSWORDS/MẬT KHẨU :

Tù khóa tìm kiếm : "gian phoi thong minh" 

 1. Vào Website https://google.com.vn

2. Đánh từ tìm kiếm từ khóa : gian phoi thong minh

3. Lăn chuột xuống dưới; Tìm và nhấn chuột vào Link sau (nó có thể ở trang 1 hoặc trang 2 của kết quả tìm kiếm)

4. Vào Website tìm kiếm 

Sau đó tìm cuối cùng bài viết click vào đường link theo chỉ dẫn :

 

5. Vào Bảng báo giá giàn phơi thông minh năm 2021 

Sau đó tìm phần cuối cùng của bài viết tìm kiếm mật khẩu giải nén tương ứng với mỗi bài viết ngoài cùng bên phải

 

giàn phơi thông minh hòa phát

HƯỚNG DẪN LẤY MẬT PASSWORDS/MẬT KHẨU :

Tù khóa tìm kiếm : "giàn phơi thông minh hòa phát" 

 1. Vào Website https://google.com.vn

2. Đánh từ tìm kiếm từ khóa : giàn phơi thông minh hòa phát

3. Lăn chuột xuống dưới; Tìm và nhấn chuột vào Link sau (nó có thể ở trang 1 hoặc trang 2 của kết quả tìm kiếm)

Sau đó tìm đến nội dung của bài viết tìm kiếm mật khẩu giải nén tương ứng với mỗi bài viết ngoài cùng bên phải

 

Dây cáp giàn phơi

Câu hỏi dạng 4: "Dây cáp giàn phơi" tùy theo mỗi bài viết

 • Bước 1: Vào trang tìm kiếm google gõ từ khóa (cuối bài viết): 
 1. Dây cáp giàn phơi
 2. dây cáp phơi đồ
 3. dây cáp phơi quần áo
 4. cáp giàn phơi thông minh
 5. thay dây cáp giàn phơi
 6. thay cáp giàn phơi thông minh
 7. thay dây giàn phơi
 8. sửa dây phơi thông minh
 9. sửa dây phơi quần áo
 10. thay dây phơi quần áo
 11. sửa chữa dây phơi thông minh
 12. thay dây cáp giàn phơi

(Copy câu hỏi cuối bài viết dán sang trình duyệt luôn cho nhanh và chính xác)

 • Bước 2: Tìm kiếm web hiện đang trang 1 ( Top từ 1 đến 10) click web như hình dưới lấy Pass giải nén

Trường hợp 1 : 

 • Bước 3: Tìm ID bài viết trong bài viết :

ID mỗi bài viết sẽ được đặt ở gần cuối kết thúc bài viết

Lấy  ID bài viết Pass giải nén :  

Trường hợp 2 :

(Copy câu hỏi cuối bài viết dán sang trình duyệt luôn cho nhanh và chính xác)

 • Bước 1: Tìm kiếm web hiện đang trang 1 or trang 2 or 3 click web như hình dưới lấy Pass giải nén

 • Bước 2: Sau đó vào trang chủ click tiếp vào phần THAY DÂY CÁP - > Thay dây cáp giàn phơi thông minh tại Hà Nội ; 

 

 • Bước 3: Tìm ID phần cuối bài viết

Lấy câu hỏi cuối bài viết so với mật khẩu bên cột phải tương ứng là Mật khẩu giải nén

Sửa chữa giàn phơi

Câu hỏi dạng : Sửa chữa giàn phơi  tùy theo mỗi bài viết

 • Bước 1: Vào trang tìm kiếm google gõ từ khóa: 
 1. sửa giàn phơi
 2. sua gian phoi
 3. sửa giàn phơi thông minh
 4. sửa chữa giàn phơi
 5. sua chua gian phoi
 6. sửa giàn phơi quần áo
 7. cách sửa giàn phơi thông minh
 8. thay dây cáp giàn phơi
 9. sửa chữa giàn phơi quần áo
 10. sửa giàn phơi thông minh linh đàm

  sửa giàn phơi   (Copy câu hỏi cuối bài viết dán sang trình duyệt luôn cho nhanh và chính xác)

 • Bước 2: Tìm kiếm web hiện đang trang 1 (Từ 1 đến 10) click web như hình dưới lấy Pass giải nén

 • Bước 3: Tìm ID bài viết trong bài viết :

Vào Website bạn click vào "Báo giá sửa chữa giàn phơi thông minh"

Bước 2: Click vào Báo giá sửa chữa giàn phơi thông minh

 

ID mỗi bài viết sẽ được đặt ở gần cuối kết thúc bài viết

Lấy  ID bài viết Pass giải nén :  

 

 

Tay quay giàn phơi

Câu hỏi dạng 4: "Tay quay giàn phơi" tùy theo mỗi bài viết

 • Bước 1: Vào trang tìm kiếm google gõ từ khóa dưới cuối mỗi bài viết: 
 1. Tay quay giàn phơi
 2. tay quay giàn phơi hòa phát
 3. địa chỉ bán tay quay giàn phơi
 4. tời quay giàn phơi
 5. tay quay giàn phơi giá rẻ
 6. tay quay giàn phơi thông minh
 7. mua tay quay giàn phơi thông minh

  "Câu hỏi cuối bài viết"  (Copy câu hỏi cuối bài viết dán sang trình duyệt luôn cho nhanh và chính xác)

 • Bước 2: Tìm kiếm web hiện đang trang 1 (Top từ 1 đến 09) click web như hình dưới lấy Pass giải nén

Trường hợp 1:

Trường hợp 2:

 • Bước 3: Tìm ID bài viết trong bài viết :

ID mỗi bài viết sẽ được đặt ở gần cuối kết thúc bài viết

Trường hợp 1:

Trường hợp 2:

Lấy  ID bài viết Pass giải nén :  

 

 

Bộ tời giàn phơi thông minh

Câu hỏi dạng 3: "bộ tời giàn phơi thông minh" tùy theo mỗi bài viết

 • Bước 1: Vào trang tìm kiếm google gõ từ khóa (Cuối bài viết): 
 1. Bộ tời giàn phơi
 2. bộ tời giàn phơi
 3. bộ tời giàn phơi thông minh
 4. tời quay giàn phơi
 5. tời phơi quần áo
 6. bộ tời giàn phơi KS950
 7. bộ tời giàn phơi hòa phát
 8. bộ tời giàn phơi HP99B
 9. bộ tời giàn phơi Takashi
 10. bộ tời giàn phơi Sankaku
 11. cấu tạo bộ tời giàn phơi
 12. địa chỉ bán bộ tời giàn phơi

  "Từ khóa cuối bài viết"  (Copy câu hỏi cuối bài viết dán sang trình duyệt luôn cho nhanh và chính xác)

 • Bước 2: Tìm kiếm web hiện đang trang 1 (từ 1 đến 10) click web như hình dưới lấy Pass giải nén

 • Bước 3: Tìm ID bài viết trong bài viết :

ID mỗi bài viết sẽ được đặt ở gần cuối kết thúc bài viết

Lấy  ID bài viết Pass giải nén :  

 

 

Sửa Giàn Phơi + Quận HÀ NỘI

Câu hỏi dạng 1: "Sửa giàn phơi"+ "Quận của Hà Nội" tùy theo mỗi bài viết

 • Bước 1: Vào trang tìm kiếm google gõ từ khóa: 
 1. sửa giàn phơi Cầu Giấy
 2. sửa giàn phơi Quận Đống Đa
 3. sửa giàn phơi Quận Hai Bà Trưng
 4. sửa giàn phơi Quận Hoàn Kiếm
 5. sửa giàn phơi Quận Hoàng Mai
 6. sửa giàn phơi Quận Long Biên
 7. sửa giàn phơi Quận Nam Từ Liêm
 8. sửa giàn phơi Quận Tây Hồ
 9. sửa giàn phơi Quận Thanh Xuân
 10. sửa giàn phơi Thị xã Sơn Tây
 11. sửa giàn phơi Huyện Ba Vì
 12. sửa giàn phơi Huyện Chương Mỹ
 13. sửa giàn phơi Huyện Đan Phượng
 14. sửa giàn phơi Huyện Đông Anh
 15. sửa giàn phơi Huyện Gia Lâm
 16. sửa giàn phơi Huyện Hoài Đức
 17. sửa giàn phơi Huyện Mê Linh
 18. sửa giàn phơi Huyện Mỹ Đức
 19. sửa giàn phơi Huyện Phú Xuyên
 20. sửa giàn phơi Huyện Phúc Thọ
 21. sửa giàn phơi Huyện Quốc Oai
 22. sửa giàn phơi Huyện Sóc Sơn
 23. sửa giàn phơi Huyện Thạch Thất
 24. sửa giàn phơi Huyện Thanh Oai
 25. sửa giàn phơi Huyện Thanh Trì
 26. sửa giàn phơi Huyện Thường Tín
 27. sửa giàn phơi Huyện Ứng Hoà
 28. sửa giàn phơi Quận Hoàn Kiếm
 29. sửa giàn phơi Quận Hoàng Mai
 30. sửa giàn phơi Quận Long Biên
 31. sửa giàn phơi Quận Nam Từ Liêm
 32. sửa giàn phơi Quận Tây Hồ
 33. sửa giàn phơi Quận Thanh Xuân
 34. sửa giàn phơi Thị xã Sơn Tây
 35. sửa giàn phơi Huyện Ba Vì
 36. sửa giàn phơi Huyện Chương Mỹ
 37. sửa giàn phơi Huyện Đan Phượng
 38. sửa giàn phơi Huyện Đông Anh
 39. sửa giàn phơi Huyện Gia Lâm
 40. sửa giàn phơi Huyện Hoài Đức
 41. sửa giàn phơi Huyện Mê Linh
 42. sửa giàn phơi Huyện Mỹ Đức
 43. sửa giàn phơi Huyện Phú Xuyên
 44. sửa giàn phơi Huyện Phúc Thọ
 45. sửa giàn phơi Huyện Quốc Oai
 46. sửa giàn phơi Huyện Sóc Sơn
 47. sửa giàn phơi Huyện Thạch Thất
 48. sửa giàn phơi Huyện Thanh Oai
 49. sửa giàn phơi Huyện Thanh Trì
 50. sửa giàn phơi Huyện Thường Tín
 51. sửa giàn phơi Huyện Ứng Hoà

(Copy cụm từ "cuối bài viết" dán sang trình duyệt luôn cho nhanh và chính xác)

 • Bước 2: Tìm kiếm web hiện đang trang 1 (top 10 từ khóa đầu tiên) click web như hình dưới lấy Pass giải nén

 • Bước 3: Tìm ID Dự án trong cột bên phải cuối mỗi bài viết :

Lấy  ID Dự án Pass giải nén :  

 

Nhà máy sản xuất

Câu hỏi dạng 1: Nhà máy công ty"+ "TÊN NHÀ MÁY" tùy theo mỗi bài viết

 • Bước 1: Vào trang tìm kiếm google gõ từ khóa: 

   "báo giá thiết kế nhà xưởng (Copy cụm từ trên dán sang trình duyệt luôn cho nhanh và chính xác)

 • Bước 2: Tìm kiếm web hiện đang trang 1 (top hiển thị từ 1 -10 ) click web như hình dưới lấy Pass giải nén

 • Bước 3: Tìm ID Dự án trong bài viết :

Lấy  ID Dự án Pass giải nén : 

 

Chú ý   :

Trong quá trình triển khai, nếu gặp bất kỳ “vướng mắc vấn đề gì”. Bạn có thể vào trực tiếp Group trên Facebook của Hồ sơ xây dựng Click vào Đây để được hướng dẫn tải trực tiếp File và cùng nhau chia sẻ tài liệu cũng như thảo luận với Admin của chúng tôi về các vấn đền trong lĩnh vực xây dựng mới nhất

Hiện nay Hồ sơ xây dựng mới tạo nhóm Chát trên Zalo về Hồ sơ xây dựng mọi người có thể vào để trực tiếp thảo luận cùng các bạn trong cùng nghành nghề để nâng cao kiến thức trong công việc

 

Trên đây là “Hướng dẫn tải tài liệu trên Website Hồ sơ xây dựng” rất cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ chúng tôi.

Ban quản trị Hồ sơ xây dựng

Hiện tại mình đang có bán thư viện xây dựng cũng như các combo khóa học giá cực rẻ cho anh em xây dựng, bao gồm:

🔸1. Kho tài liệu xây dựng 11Gb (thư viện BPTC, thư viện BVTK lĩnh vực XDDD và Giao thông cầu đường): Giá 200k
Link: https://hosoxaydung.com/full-kho-tai-lieu-xay-dung-11gb/
🔸2. Thư viện Sketchup khổng lồ 900 Gb – Giá 299k
Link: https://hosoxaydung.com/thu-vien-sketchup-700gb-gia-299k/
🔸3. Combo 4 khóa học Sketchup cơ bản và nâng cao giá 99k
Link: https://hosoxaydung.com/4-khoa-hoc-sketchup-co-ban-va-nang-cao/
🔸4. Commbo tài liệu học 80 khóa học REVIT – TELKA – ETAP – SAP – BIM …
Link: https://hosoxaydung.com/commbo-tai-lieu-hoc-80-khoa-hoc-gia-500k
🔸5. Combo khóa học Autocad cơ bản và nâng cao chỉ với 99K
Link: https://hosoxaydung.com/combo-khoa-hoc-autocad-co-ban-va-nang-cao/
🔸6. Combo 15 khóa học Revit từ cơ bản đến nâng cao với chỉ với giá 200k.
Link: https://hosoxaydung.com/15-khoa-hoc-revit-tu-co-ban-den-nang-cao/
🔸7. Combo 7 khóa học Photoshop thực chiến từ nền tảng đến chuyên sâu – Giá 129k
Link: https://hosoxaydung.com/7-khoa-hoc-photoshop-thuc-chien/
🔸8. Combo 8 khóa học tinh học văn phòng từ cơ bản đến nâng cao chỉ với 99k
Link: https://hosoxaydung.com/combo-8-khoa-hoc-tinh-hoc-van-phong-tu-co-ban-den-nang-cao/
🔸9. Khóa học Etabs – Safe giá 50k
Link: https://hosoxaydung.com/khoa-hoc-etabs-safe-gia-50k/
🔸10. Khóa học họa viên kiến trúc – giá 50k
Link: https://hosoxaydung.com/khoa-hoc-hoa-vien-kien-truc-gia-50k/
Liên hệ: 0904.87.33.88 (Call/Zalo)

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://www.facebook.com/groups/hosoxaydung
►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://www.facebook.com/groups/tailieunganhxd
►Group Kho bản vẽ – Thiết kế nhà đẹp : https://www.facebook.com/groups/khobanve
►Group 999 Mẫu nhà đẹp 2023 : https://www.facebook.com/groups/999nhadep
►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd
►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd
►Link nhóm Zalo Hiệp hội nhà thầu Việt Nam: https://bit.ly/zalonhathauvn
►Nhà thầu Xây dựng-Kiến trúc-Cơ Điện-Nội Thất: https://bit.ly/nhathauuytin
►Group Biện pháp thi công XDDD và CN: https://zalo.me/g/qvkyso862
►Group Biện pháp thi công Cầu đường – Thủy lợi: https://zalo.me/g/hyzzqm273
►Group Bản vẽ thiết kế XDDD-CN: https://zalo.me/g/luldrt443
►Group Bản vẽ thiết kế Cầu đường – Thủy lợi:https://zalo.me/g/ubdlaz229