Hỏi đáp giám sát công trình

27/05/202120

Câu hỏi 1: Có bắt buộc ghi nhật ký giám sát công trình?

Hỏi :

Hiện nay thực hiện theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì không quy định việc người tư vấn giám sát phải ghi chép nhật ký giám sát. Nhưng theo Nghị định số 121/2013/NĐ-CP về xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng tại Điều 30 lại đề cập phạt 5-10 triệu nếu không có nhật ký tư vấn giám sát. Đề nghị cơ quan chức năng giải đáp cho tôi về vấn đề này và văn bản pháp quy hiện hành nào quy định việc ghi chép nhật ký giám sát? Thông tư nào hướng dẫn về biểu mẫu nhật ký giám sát?

Đáp :

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng không quy định việc tư vấn giám sát phải có nhật ký giám sát thi công xây dựng công trình.

Vì vậy, trừ trường hợp hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị tư vấn giám sát hoặc hợp đồng xây dựng giữa các bên có quy định khác, tư vấn giám sát không phải lập nhật ký giám sát thi công xây dựng công trình.

 

Bài viết liên quan cùng lĩnh vực tại Hosoxaydung.com

  1. Tài liệu giám sát công trình dân dụng và công nghiệp
  2. Mẫu báo cáo giám sát
  3. Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng
  4. Báo giá giám sát công trình
  5. Quy trình giám sát thi công xây dựng
  6. Giám sát xây dựng công trình là gì ?

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hosoxaydung.com. Chúc các bạn thành công !


Thẻ : giám sát công trình hỏi đáp giám sát