giám sát công trình


giám sát công trình

Hỏi đáp giám sát công trình

Hỏi đáp giám sát công trình

Câu hỏi 1: Có bắt buộc ghi nhật ký giám sát công trình? Hỏi : Hiện nay thực hiện theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của...