Biên bản nghiệm thu


Biên bản nghiệm thu

Mẫu Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành 2023

Mẫu Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành 2023

Sau khi các dự án đã hoàn thành thì doanh nghiệp sẽ cần phải thực hiện việc lập biên bản nghiệm thu để tiến hành...

Mẫu Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành 2022

Mẫu Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành 2022

Sau khi các dự án đã hoàn thành thì doanh nghiệp sẽ cần phải thực hiện việc lập biên bản nghiệm thu để tiến hành...

Biên bản nghiệm thu công trình nội thất

Biên bản nghiệm thu công trình nội thất

Các bạn có thể tìm thấy nhiều tài liệu hay về biên bản nghiệm thu hay trên internet hiện nay để tham khảo. Nhưng để...

Mẫu biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát

Mẫu biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát

Mẫu biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát là gì? Mẫu biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát gồm những nội dung nào? Mời...

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị

Biên bản nghiệm thu chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị là biên bản được sử dụng kiểm tra hay thẩm định chất lượng...

Biên bản nghiệm thu hệ thống chống sét

Biên bản nghiệm thu hệ thống chống sét

Biên bản nghiệm thu hệ thống chống sét là văn bản của chủ công trình đầu tư công trình thực hiện việc giám sát thi...

Bảng theo dõi lấy mẫu thép tại hiện trường

Bảng theo dõi lấy mẫu thép tại hiện trường

Mật khẩu : Cuối bài viết BẢNG THEO DÕI LẤY MẪU thép TẠI HIỆN TRƯỜNG Công trình :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. Hạng mục :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. Địa điểm  ...

Bảng theo dõi lấy mẫu bê tông tại hiện trường

Bảng theo dõi lấy mẫu bê tông tại hiện trường

Mật khẩu : Cuối bài viết BẢNG THEO DÕI LẤY MẪU BÊ TÔNG TẠI HIỆN TRƯỜNG Công trình :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. Hạng mục :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. Địa...

Bảng theo dõi – kiểm tra vật tư nhập vào công trình

Bảng theo dõi – kiểm tra vật tư nhập vào công trình

Mật khẩu : Cuối bài viết BẢNG THEO DÕI – kiỂM TRA VẬT TƯ NHẬP VÀO CÔNG TRÌNH Công trình :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… Địa điểm   : ...

Phiếu kiểm tra bản vẽ trước khi thi công

Phiếu kiểm tra bản vẽ trước khi thi công

Mật khẩu : Cuối bài viết PHIẾU kiỂm tra BẢN VẼ TRƯỚC KHI THI CÔNG Công trình :  ……………………………………………………………………………………………… Địa điểm   :   ……………………………………………………………………………………………… Ngày         :  ...

Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng

Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng

Mật khẩu : Cuối bài viết DANH MỤC HỒ SƠ, TÀI LIỆU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG   Chủ đầu tư : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. Công...

Kế hoạch triển khai giám sát

Kế hoạch triển khai giám sát

Mật khẩu : Cuối bài viết KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI GIÁM SÁT Công trình :  ……………………………………………………………………………………………… Địa điểm   :   ……………………………………………………………………………………………… Ngày         :   ……………………………………………………………………………………………… STT Họ...

Lắp đặt thiết bị chạy thử liên động không tải (phần nước)

Lắp đặt thiết bị chạy thử liên động không tải (phần nước)

Mật khẩu : Cuối bài viết NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG (Ap dụng PL 4A- Nghị định số 209/2004/ NĐ- CP ngày 16/12/2004 của...

Lắp đặt thiết bị chạy thử đơn động không tải (phần nước)

Lắp đặt thiết bị chạy thử đơn động không tải (phần nước)

Mật khẩu : Cuối bài viết NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG (Ap dụng PL 4A- Nghị định số 209/2004/ NĐ- CP ngày 16/12/2004 của...

Lắp đặt tĩnh thiết bị (phần nước)

Lắp đặt tĩnh thiết bị (phần nước)

Mật khẩu : Cuối bài viết NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG (Ap dụng PL 4A- Nghị định số 209/2004/ NĐ- CP ngày 16/12/2004 của...

Biên bản nghiệm thu đường ống nước

Biên bản nghiệm thu đường ống nước

Mật khẩu : Cuối bài viết NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG (Ap dụng PL 4A- Nghị định số 209/2004/ NĐ- CP ngày 16/12/2004 của...

Bảng đo thông mạch, dây dẫn

Bảng đo thông mạch, dây dẫn

Mật khẩu : Cuối bài viết BẢNG ĐO THÔNG MẠCH, DÂY DẪN   Công trình: ……………………………………………………………………………………………… Người đo: ……………………………………………………………………………………………… Thiết bị đo: ……………………………………………………………………………………………… STT VỊ...

Bảng đo điện trở cách điện của cáp, dây dẫn

Bảng đo điện trở cách điện của cáp, dây dẫn

Mật khẩu : Cuối bài viết BẢNG ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN CỦA CÁP, DÂY DẪN   Công trình: ……………………………………………………………………………………………… Người đo: ……………………………………………………………………………………………… Thiết bị...

Biên bản nghiệm thu lắp đặt bãi tiếp địa

Biên bản nghiệm thu lắp đặt bãi tiếp địa

Mật khẩu : Cuối bài viết NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG (Ap dụng PL 4A- Nghị định số 209/2004/ NĐ- CP ngày 16/12/2004 của...

Lắp đặt thiết bị chạy thử liên động có tải (phần điện)

Lắp đặt thiết bị chạy thử liên động có tải (phần điện)

Mật khẩu : Cuối bài viết NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG (Ap dụng PL 4A- Nghị định số 209/2004/ NĐ- CP ngày 16/12/2004 của...

Lắp đặt thiết bị chạy thử liên động không tải (phần điện)

Lắp đặt thiết bị chạy thử liên động không tải (phần điện)

Mật khẩu : Cuối bài viết NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG (Ap dụng PL 4A- Nghị định số 209/2004/ NĐ- CP ngày 16/12/2004 của...

Lắp đặt thiết bị chạy thử đơn động không tải (phần điện)

Lắp đặt thiết bị chạy thử đơn động không tải (phần điện)

Mật khẩu : Cuối bài viết NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG (Ap dụng PL 4A- Nghị định số 209/2004/ NĐ- CP ngày 16/12/2004 của...

Lắp đặt tĩnh thiết bị (phần điện)

Lắp đặt tĩnh thiết bị (phần điện)

Mật khẩu : Cuối bài viết NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG (Ap dụng PL 4A- Nghị định số 209/2004/ NĐ- CP ngày 16/12/2004 của...

Biên bản nghiệm thu đường dây dẫn điện

Biên bản nghiệm thu đường dây dẫn điện

Mật khẩu : Cuối bài viết NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG (Ap dụng PL 4A- Nghị định số 209/2004/ NĐ- CP ngày 16/12/2004 của...