Phiếu kiểm tra bản vẽ trước khi thi công

24/07/201947


Mật khẩu : Cuối bài viết

PHIẾU kiỂm tra BẢN VẼ TRƯỚC KHI THI CÔNG

Công trình :  ………………………………………………………………………………………………

Địa điểm   :   ………………………………………………………………………………………………

Ngày         :   ………………………………………………………………………………………………

STT

 

Nội dung kiểm tra Kết quả kiểm tra Ghi chú
Đạt Không đạt
01 Kiểm tra số lượng bản vẽ so với danh sách bản vẽ:      
+ Kiến trúc      
+ Kết cấu      
+ M&E      
02 Kiểm tra về mặt pháp lý:      
+ Con dấu của đơn vị thiết kế      
+ Con dấu của chủ đầu tư      
+ Giấy phép xây dựng của cấp có thẩm quyền cấp      
+ Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền về PCCC      
+ Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền về bảo vệ môi trường.      
03 Kiểm tra bảng tiến độ thi công công trình      
+ Con dấu của chủ đầu tư      
+ Con dấu của đơn vị thi công      

– Ý kiến khác (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                                                             Quản lý dự án                                                                                                         

 

Câu hỏi : Giàn phơi thông minh Hòa Phát HP-688 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX000 (6 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.