Quyết định thành lập công ty là gì ?

13/04/202049

Quyết định thành lập công ty là trong những bước quan trọng để cho doanh nghiệp của công ty bạn có thể tiến hành việc kinh doanh của công ty mình thực sự là hợp pháp theo đúng với trình tự theo sự quy định của pháp luật. Trước khi để doanh nghiệp của bạn có thể tiến hành việc kinh doanh của doanh nghiệp bạn được thành lập công ty của bạn thì bạn cần phải đáp ứng được đó chính là: Cần đưa ra cho mình về Quyết định thành lập công ty. Đó là cơ sở nền tảng để cho doanh nghiệp của công ty bạn có thể tiến hành việc kinh doanh của doanh nghiệp bạn thực sự là hợp pháp theo quy đinh của pháp luật

Quyết định thành lập công ty TNHH  của doanh nghiệp bạn hoặc mô hình kinh doanh công ty khác của doanh nghiệp của chính bạn cần thể hiện được:

Thứ nhất: Doanh nghiệp của bạn phải có tên, địa chỉ, trụ sở chính của doanh nghiệp bạn: đây là một đặc điểm cơ bản nhất để cho doanh nghiệp của công ty bạn có thể tiến hành việc kinh doanh của doanh nghiệp bạn, dù doanh nghiệp bạn là ai? Tiến hành hình thức kinh doanh của mình theo mô hình nào? Thì doanh nghiệp của bạn cũng cần phải đáp ứng được phải có tên, địa chỉ, trụ sở chính của doanh nghiệp bạn

 Thứ hai: Doanh nghiệp của bạn cần đưa ra được lý do khi thành lập công ty của chính bạn: nghĩa là doanh nghiệp nên đặt ra cho mình rằng mình tiến hành việc kinh doanh của doanh nghiệp mình là nhằm mục đích kinh doanh gì? Có thể là vì môi trường? hoặc các hoạt động khác mà doanh nghiệp của bạn cần được tiến hành tự do theo thỏa thuận thống nhất của doanh nghiệp bạn miễn sao mà doanh nghiệp của bạn có thể tiến hành việc kinh doanh của doanh nghiệp mình là hợp pháp theo quy định của pháp luật

Thứ ba: cần chuẩn bị cho mình về các thành viên, các cổ đông thành lập công ty của chính mình để xác định xem thành viên nào là thành viên thành lập ra công ty của chính bạn, thành viên nào là thành viên góp vốn vào công ty của mình một cách nhanh chóng nhất theo quy định của pháp luật

Thứ tư: doanh nghiệp của bạn cần chuẩn bị cho mình về việc quyết định các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp bạn: bạn nên tham khảo về các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp mình, kinh doanh những ngành nghề không thuộc các ngành nghề bị cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật,…

Thứ năm: doanh nghiệp của bạn sẽ phải có chữ ký chứng thực của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bạn trong việc trên để có  thể chứng minh những việc làm đó là hoàn toàn với sự quy định của pháp luật,….

Trên đây, là sự tư vấn của công ty chúng tôi về việc Quyết định thành lập công ty là gì? Mọi thông tin cần tư vấn, bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau đây: