Mẫu tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình

08/06/202170

Mẫu tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình trong quản lý dự án đầu tư xây dựng. Hướng dẫn chi tiết và các lưu ý khi lập tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán.

Nghị định 59/2015/NĐ-CP Nghị định về sự án đầu tư xây dựng

Thông tư 18/2016/TT-BXD Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

1. Mẫu tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình

TỜ TRÌNH

Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình

Kính gửi: (Cơ quan thẩm định)

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.

(Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán xây dựng công trình

I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH

Xem thêm: Phân loại các dự án đầu tư xây dựng công trình mới nhất năm 2021

Tên công trình: ….

Cấp công trình: …..

Thuộc dự án: Theo quyết định đầu tư được phê duyệt ….

Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ,…): …

Địa điểm xây dựng: ……

Giá trị dự toán xây dựng công trình: …..

Nguồn vốn đầu tư: …..

Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: ….

Xem thêm: Xử lý các dự án đầu tư xây dựng chậm tiến độ

Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: …..

Các thông tin khác có liên quan: …..

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM

1. Văn bản pháp lý:

– Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng;

– Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có);

– Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

Xem thêm: Xác định, thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình

– Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư;

– Các văn bản khác có liên quan.

2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán:

– Hồ sơ khảo sát xây dựng;

– Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ;

– Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách.

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

– Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình;

Xem thêm: Dừng triển khai và hủy dự toán chi thường xuyên

– Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có);

– Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế.

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình…. với các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu:
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Tên người đại diện

2. Hướng dẫn lập tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình

Trong tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng cần chú ý những nội dung sau:

(1)Tên công trình: ghi rõ nội dung tên công trình

VD: Công trình đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở bờ biển khẩn cấp đoạn Thuận An – Tư Hiền, tỉnh Thừa Thiên Huế

(2) Cấp công trình: có thể ghi là cấp công trình loại đặc biệt nếu công trình có niên hạn sử dụng trên 100 năm, công trình cấp I nếu niên hạn công trình trên 100 năm, công trình cấp II nếu niên hạn công trình từ 50 đến dưới 100 năm; cấp III nếu niên hạn công trình từ 20 đến dưới 50 năm; công trình cấp IV nếu niên hạn sử dụng công trình dưới 20 năm

(3) Thuộc dự án đầu tư: nội dung này phải ghi theo số quyết định thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Xem thêm: Điều kiện năng lực của ban quản lý chuyên ngành

VD: Dự án đầu tư xây dựng  Kè chống sạt lở bờ biển khẩn cấp đoạn Thuận An – Tư Hiền, tỉnh Thừa Thiên Huế được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 2452 ngày 29/10/2018. Do đó khi ghi vào nội dung (3) cần ghi Thuộc dự án: Theo quyết định đầu tư được phê duyệt số 2452 ngày 29/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

(4)Tên chủ đầu tư: VD: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế. hoặc công ty ABC

(5)Địa điểm xây dựng: Xã… Huyện …Tỉnh

(6)Giá trị dự án xây dựng:Tổng giá trị dự án

(7) Nguồn vốn đầu tu: Từ vốn ngân sách trung ương là bao nhiêu; từ nguồn vốn ODA nếu có bao nhiêu; từ ngân sách nhà nước  bao nhiêu; và từ các nguồn vốn huy động hợp pháp khác bao nhiêu cần ghi rõ

(8)Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: Công ty hoặc tổ chức (phải có tư cách pháp nhân và hoạch toán tài chính độc lập)

(9) Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng.

(10) Các thông tin khác có liên quan: …..

Trên đây là mẫu tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng, dự toán xậy dựng công trình và phương pháp luật mẫu tờ trình này quý bạn đọc có thể thảm khảo. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo về hồ sơ đi kèm mẫu tờ trình tự thực hiện thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình dưới đây:

Thứ nhất về mặt hồ sơ. Ngoài việc chuẩn bị và thực hiện lập mẫu tờ trình một cách đầy đủ và chính xác thì chủ đầu tư cần chuẩn bị thêm các giấy tờ sau đây:

– Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan.

– Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình.

– Bản sao hồ sơ về điều kiện năng lực của các chủ nhiệm, chủ trì khảo sát, thiết kế xây dựng công trình (chỉ nộp lần đầu cho Sở Công Thương, đối với tổ chức, cá nhân hành nghề tư vấn đã nộp hồ sơ cho Sở Công Thương trước đó thì không cần nộp lại).

– Văn bản trình thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có).

– Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với quy định hợp đồng.

– Dự toán xây dựng công trình.

– Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).

Bộ hồ sơ cần chuẩn bị: 1 bộ

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện

Thứ hai, trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư gửi hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 3 bước), hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 2 bước) theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Sở Xây dựng hoặc các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương).

Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình. Trong quá trình thẩm định, cơ quan chủ trì thẩm định được mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp tham gia thẩm định từng phần thiết kế xây dựng, thiết kế công nghệ, dự toán xây dựng công trình để phục vụ công tác thẩm định của mình.

Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư được yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để chủ đầu tư ký kết hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định. Trường hợp tổ chức, cá nhân tư vấn thẩm tra chưa đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng thì phải được cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản. Tổ chức tư vấn thiết kế không được thực hiện thẩm tra công trình do mình thiết kế.

Trong quá trình thẩm định thiết kế xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định về môi trường, phòng, chống cháy, nổ và nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Thời hạn có văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định về môi trường, phòng, chống cháy, nổ và nội dung khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành nhưng không được vượt quá thời gian thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng quy định không vượt quá 20 (hai mươi) ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt; 15 (mười lăm) ngày đối với công trình cấp II và cấp III; 10 (mười) ngày đối với các công trình còn lại. Nếu quá thời hạn, các cơ quan, tổ chức liên quan không có văn bản trả lời thì được xem như đã chấp thuận về nội dung thẩm định và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình.

Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức có năng lực phù hợp theo quy định để ký hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định.

Thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 15 ngày đối với công trình cấp II và cấp III; 10 ngày đối với các công trình còn lại. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra, hồ sơ thiết kế đã đóng dấu thẩm tra cho cơ quan chuyên môn về xây dựng để làm cơ sở thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng. Trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình gồm nhiều công trình có loại và cấp khác nhau thì cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện thẩm định là cơ quan có trách nhiệm thực hiện thẩm định đối với công trình, hạng mục công trình chính của dự án đầu tư xây dựng công trình.

Đối với các công trình bí mật nhà nước, công trình theo lệnh khẩn cấp và công trình tạm thì việc thẩm định, phê duyệt thiết kế được thực hiện theo quy định riêng. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng do mình thực hiện.

Thứ ba, thời gian thực hiện

Thời gian thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau:

a) Không quá 40 (bốn mươi) ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt;

b) Không quá 30 (ba mươi) ngày đối với công trình cấp II và cấp III;

c) Không quá 20 (hai mươi) ngày đối với các công trình còn lại.