QA và QC là gì ?

10/04/202050

Cả 2 lĩnh vực QA và QC đều là quản lý chất lượng sản phẩm, nhưng tính chất và công việc là hoàn toàn khác nhau.

QA QC là gì?

Nhiều người còn nhầm lẫn hoặc chưa hiểu rõ vị trí và vai trò của QA và QC trong sản xuất, xây dựng. Cả 2 vị trí kỹ sư QA và QC đều là quản lý chất lượng sản phẩm, nhưng tính chất và công việc là hoàn toàn khác nhau.

Tùy vào quy mô và đặc thù của từng công ty mà cơ cấu bộ phận QA và QC có thể chia ra hoặc nhập chung lại với nhau.

Kỹ sư QA

QA là viết tắt của Quality Assurance là bộ phận Đảm bảo chất lượng. Công việc chính của kỹ sư QA là thiết lập và đưa ra các quy trình về hệ thống quản lý chất lượng.

Ví dụ: Khâu nào cần phải kiểm tra chất lượng sản phẩm; sản phẩm phải đạt được mức độ nào thì sẽ được công nhận là chính phẩm, những lỗi nào sẽ quy ra là thứ phẩm, những chi tiết nào được xem là phế phẩm; kiểm tra sản phẩm theo tiêu chuẩn, phương pháp nào và dùng dụng cụ, máy móc gì để kiểm tra.

Kỹ sư QA có các công việc, như:

 • Đánh giá nội bộ hệ thống Quản lý chất lượng của công ty.
 • Tham gia các hoạt động cải tiến sản xuất tại nhà máy hay thi công ngoài công trường
 • Phối hợp với bên sản xuất khi có yêu cầu kiến nghị của khách hàng với sản phẩm
 • Lưu hồ sơ và các chứng nhận năng lực theo quy trình và quy định ( ví dụ: các báo cáo hồ sơ hoàn thành dự án)
 • Đánh giá nhà cung cấp, thầu phụ thực hiện các công việc tại của công ty
 • Thực hiện việc huấn luyện cho các bộ phận liên quan về việc áp dụng hệ thống, tiêu chuẩn và quy trình cũng như những thay đổi của hệ thống và quy trình cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

Kỹ sư QC

QC là viết tắt của Quality Control là bộ phận Quản Lý chất lượng. Kỹ sư QC trực tiếp làm công tác kiểm tra các sản phẩm trong từng công đoạn của sản xuất theo quy trình mà bộ phận QA đã đề ra.

Công việc thông thường của QC bao gồm:

 • Lập kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu
 • Lưu hồ sơ các hạng mục kiểm tra.
 • Lập báo cáo về sự không phù hợp xảy ra trong quá trình kiểm tra.
 • Lập báo cáo khắc phục và phòng ngừa trong quá trình sản xuất, thi công
 • Thông tin với giám sát khách hàng hoặc đơn vị tư vấn giám sát, chủ đầu tư về tình hình chất lượng sản phẩm.

Như vậy, QA là bộ phận bao quát, chịu trách nhiệm tổng thể về tiêu chuẩn, quy trình kiểm tra để đảm bảo chất lượng. QC là bộ phận thực hiện những quy định, hướng dẫn của QA, kiểm tra chất lượng cụ thể của sản phẩm hoàn thiện hay các công đoạn trong sản xuất.

Như vậy về cơ bản Qa/ Qc tương đương với bộ phận KCS của các công ty Việt Nam, tuy nhiên trong các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn nước ngoài có sự phân chia vai trò và nhiệm vụ rõ ràng và chi tiết hơn kỹ sư KCS của Việt Nam.

Tại nhà máy sản xuất nhà thép tiền chế Vsteel, chúng tôi áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Mọi sản phẩm và cấu kiện đều được các kỹ sư QA, QC kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng các cấu kiện trước khi xuất hàng đi lắp đặt tại công trường.