Hướng dẫn tải tài liệu 4

21/03/201859

Bước 3: Đi tìm Mật khẩu để giải nén để Giải nén File

HƯỚNG DẪN LẤY MẬT PASSWORDS/MẬT KHẨU :

Tù khóa tìm kiếm : thiết kế nhà máy sản xuất”

1. Vào Website https://google.com.vn

2. Đánh từ tìm kiếm từ khóa : thiết kế nhà máy sản xuất

3. Lăn chuột xuống dưới; Tìm và nhấn chuột vào Link sau (nó có thể ở trang 1 hoặc trang 2 của kết quả tìm kiếm)

4. Sau đó tìm bài viết click vào đường link theo chỉ dẫn ID phần bài viết :

5. Mật khẩu tương đương với mỗi bài viết bên dưới: