Phân loại dự án đầu tư xây dựng nhóm A, nhóm B, nhóm C.

07/06/202178

Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy mô, tính chất, loại công trình chính của dự án gồm: Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B và dự án nhóm C theo các tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công và được quy định chi tiết tại điều 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. Các tiêu chí phân loại dự án đầu tư xây dựng nhóm A, nhóm B, nhóm C như thế nào?

Dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kĩ thuật đầu tư xây dựng gồm:

  • Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;
  • Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỉ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).

Dự án đầu tư xây dựng được phân loại tùy theo loại nguồn vốn sử dụng gồm: Dự án sử dụng vốn đầu tư nhà nước, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án sử dụng vốn khác.

Dự án đầu tư xây dựng nhóm A.

Dự án thuộc nhóm A là những dự án có một trong những điều kiện sau:

▪️ Các dự án thuộc phạm vi bảo vệ an ninh, quốc phòng mang tính chất bảo mật quốc gia,có ý nghĩa chính trị-xã hội quan trong, thành lập và xây dựng hạ tầng khu công nghiệp mới – không kể mức vốn.

▪️ Các dự án sản xuất chất độc hại, chất nổ không phụ thuộc quy mô đầu tư – không kể mức vốn.

▪️ Các dự án: công nghiệp điện, khai thác dầu khí, chế biến dầu khí, hóa chất, phân bón, chế tạo  máy (bao gồm cả mua và đóng tàu, tháo lắp ráp ô tô), xi măng, luyện kim, khai thác, chế biến khoáng sản; các dự án giao thông: cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ – có mức vốn trên 600 tỉ đổng.

▪️ Các dự án: Thủy lợi, giao thông (ngoài điểm A-c), cấp thoát nước và công trình kĩ thuật hạ tầng; kĩ thuật điện; sản xuất thiết bị thông tin, điện tử, tin học, hóa dược, thiết bị y tế, công trình cơ khí khác, sản xuất vật liệu, bưu chính viễn thông, BOT trong nước, xây dựng khu nhà ở; đường giao thông nội thị thuộc các khu đô thị đã có quy hoạch chi tiết được duyệt – có mức vốn trên 400 tỉ đồng.

▪️ Các dự án: hạ tầng kĩ thuật của khu đô thị mới; các dự án: Công nghiệp nhẹ, sành sứ, thủy tinh, in; vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, mua sắm thiết bị xây dựng; sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, nuôi trồng thủy sản; chế biến nông, lâm sản – có mức vốn 300 tỷ đồng.

▪️ Các dự án: y tế, văn hóa, giáo dục, phát thanh, truyền hình, xây dựng dân dụng, kho tàng, du lịch, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học và các dự án khác – có mức vốn trên 200 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng nhóm B

Dự án thuộc nhóm B là những dự án có một trong những điều kiện sau đây:

▪️ Các dự án: công nghiệp điện, dầu khí, hóa chất, phân bón, chế tạo máy, xi măng, luyện kim, khai thác, chế biến khoáng sản; các dự án giao thông: cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ –  có mức vốn đầu tư từ 30 đến 600 tỷ đồng.

▪️ Các dự án: thủy lợi, giao thông (trừ tại điểm B-a), cấp thoát nước và công trình kĩ thuật hạ tầng; kĩ thuật điện; sản xuất thiết bị thông tin, điện tử, tin học, hóa dược, thiết bị y tế, công trình cơ khí, sản xuất vật liệu, bưu chính viễn thông; BOT trong nước; xây dựng khu nhà ở; trường phổ thông, đường giao thông nội thị thuộc các đô thị đã có quy hoạch chi tiết được duyệt – có mức vốn từ 20 đến 400 tỷ đồng.

▪️ Các dự án: hạ tầng kĩ thuật của khu đô thị mới; các dự án: Công nghiệp nhẹ, sành sứ, thủy tinh, in; vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, mua sắm thiết bị xây dựng; sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, nuôi trồng thủy sản; chế biến nông, lâm sản – có mức vốn từ 15 đến 300 tỷ đồng.

▪️ Các dự án: y tế, văn hóa, giáo dục, phát thanh, truyền hình, xây dựng dân dụng, kho tàng, du lịch, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học và các dự án khác – có mức vốn từ 7 đến 200 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng nhóm C.

Dự án thuộc nhóm C là những dự án có một trong những điều kiện sau:

▪️ Các dự án: công nghiệp điện, dầu khí, hóa chất, phân bón, chế tạo máy, xi măng, luyện kim, khai thác, chế biến khoáng sản; các dự án giao thông: cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ – có mức vốn đầu tư dưới 30 tỷ đồng. các trường phổ thông nằm trong quy hoạch – không kể mức vốn.

▪️ Các dự án: thủy lợi, giao thông (trừ tại điểm C-a), cấp thoát nước và công trình kĩ thuật hạ tầng; kĩ thuật điện; sản xuất thiết bị thông tin, điện tử, tin học, hóa dược, thiết bị y tế, công trình cơ khí, sản xuất vật liệu, bưu chính viễn thông; BOT trong nước; xây dựng khu nhà ở; trường phổ thông, đường giao thông nội thị thuộc các đô thị đã có quy hoạch chi tiết được duyệt – có mức vốn dưới 20 tỷ đồng.

▪️ Các dự án: hạ tầng kĩ thuật của khu đô thị mới; các dự án: Công nghiệp nhẹ, sành sứ, thủy tinh, in; vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, mua sắm thiết bị xây dựng; sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, nuôi trồng thủy sản; chế biến nông, lâm sản – có mức vốn dưới 15 tỷ đồng.

▪️ Các dự án: y tế, văn hóa, giáo dục, phát thanh, truyền hình, xây dựng dân dụng, kho tàng, du lịch, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học và các dự án khác – có mức vốn dưới 7 tỷ đồng.

Ghi chú:

Các dự án nhóm A về đường sắt, đường bộ phải được phân đoạn theo chiều dài đường, cấp đường, cầu theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải.

Các dự án xây dựng trụ sở, nhà làm việc của cơ quan nhà nước phải thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C (trừ các dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế kĩ thuật) do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội quyết định đầu tư do các cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lí công trình xây dựng chuyên ngàng chủ trì thẩm định các nội dưng quy định tại điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014.

Trên đây là cách phân loại dự án đầu tư xây dựng nhóm A, nhóm B, nhóm C. Hi vọng bài viết giúp ích cho bạn đọc.