Thuyết minh Biện pháp thi công cọc khoan nhồi

24/01/2024125

Tài liệu bao gồm : 

  • Bản vẽ biện pháp thi công cọc khoan nhồi ( File AutoCad )
  • Thuyết minh biện pháp thi công cọc khoan nhồi ( File Word )