bản vẽ nhà xưởng


bản vẽ nhà xưởng

60 File cad Nhà Xưởng đầy đủ và chi tiết Download Free

60 File cad Nhà Xưởng đầy đủ và chi tiết Download Free

Nhà xưởng hay còn gọi là nhà công nghiệp, có diện tích và quy mô lớn hơn nhiều so với nhà ở, văn phòng hay...

Mẫu bản vẽ nhà xưởng 10080 m2

Mẫu bản vẽ nhà xưởng 10080 m2

Nhà xưởng diện tích 60 x 168 = 10080㎡ là loại nhà xưởng có diện tích lớn, thường được làm bằng khung thép tiền chế....

Mẫu bản vẽ nhà xưởng 10000 m2

Mẫu bản vẽ nhà xưởng 10000 m2

Nhà xưởng diện tích 100 x 1000 = 100000㎡ là loại nhà xưởng có diện tích lớn, thường được làm bằng khung thép tiền chế....

Mẫu bản vẽ nhà xưởng 9000 m2

Mẫu bản vẽ nhà xưởng 9000 m2

Nhà xưởng diện tích 60 x 150 = 9000㎡ là loại nhà xưởng có diện tích lớn, thường được làm bằng khung thép tiền chế....

Mẫu bản vẽ nhà xưởng 7800 m2

Mẫu bản vẽ nhà xưởng 7800 m2

Nhà xưởng diện tích 78 x 100 = 7800㎡ là loại nhà xưởng có diện tích lớn, thường được làm bằng khung thép tiền chế....

Mẫu bản vẽ nhà xưởng 5720 m2

Mẫu bản vẽ nhà xưởng 5720 m2

Nhà xưởng diện tích 52 x 110 = 5720㎡ là loại nhà xưởng có diện tích lớn, thường được làm bằng khung thép tiền chế....

Mẫu Dự toán xây dựng nhà xưởng 2023

Mẫu Dự toán xây dựng nhà xưởng 2023

Xây dựng nhà xưởng là công việc khiến rất nhiều chủ doanh nghiệp phải đau đầu, đây là công việc rất quan trọng, cần phải lập...