Hướng dẫn xác định chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi

08/06/202178

Theo quy định tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, thì:

– Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong sơ bộ tổng mức đầu tư của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được duyệt hoặc được ước tính theo suất vốn đầu tư, dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện (trong trường hợp dự án không phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi).

– Đối với dự án có nhiều loại, cấp công trình thì chi phí thiết kế xây dựng xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt.

Bài viết liên quan cùng lĩnh vực tại Hosoxaydung.com

  1. Quy định về việc lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi
  2. Hỏi đáp báo cáo nghiên cứ khả thi
  3. Quy định về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng đối với dự án
  4. Thủ tục thẩm định báo cáo tiền khả thi đầu tư xây dựng
  5. Hướng dẫn xác định chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hosoxaydung.com. Chúc các bạn thành công !