Dự án đầu tư


Dự án đầu tư

Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ban quản lý dự án? Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án? Trách nhiệm của Ban quản lý dự án đầu tư...

Cách tính và định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng

Cách tính và định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng

Cách tính và định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng. Quy định của pháp luật về cách tính chi phí...

Thuyết minh Lập đề xuất dự án Câu lạc bộ Bi sắt và dịch vụ văn hóa thể dục thể thao B7 C30

Thuyết minh Lập đề xuất dự án Câu lạc bộ Bi sắt và dịch vụ văn hóa thể dục thể thao B7 C30

Các bạn có thể tìm rất nhiều thuyết minh dự án đầu tư trên các trang mạng. Tuy nhiên rất ít các thuyết minh dự...

Đề xuất dự án đầu tư: Nuôi trồng nấm sạch công nghệ cao

Đề xuất dự án đầu tư: Nuôi trồng nấm sạch công nghệ cao

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ: NUÔI TRỒNG NẤM SẠCH CÔNG NGHỆ CAO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự...

Chủ đầu tư là gì? Vai trò và trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý dự án

Chủ đầu tư là gì? Vai trò và trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý dự án

Khái niệm chủ đầu tư được nhắc đến rất nhiều trong xây dựng. Hồ sơ xây dựng sẽ cùng độc giảm tìm nhiều khái nhiệm...

Thẩm định dự án đầu tư là gì ? Khái niệm, ý nghĩa, mục đích của thẩm định dự án đầu tư

Thẩm định dự án đầu tư là gì ? Khái niệm, ý nghĩa, mục đích của thẩm định dự án đầu tư

Dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết và có hệ thống các hoạt động, chi...

Phân tích kinh tế dự án đầu tư xây dựng trong điều kiện rủi ro và bất định bằng phương pháp phân tích định lượng

Phân tích kinh tế dự án đầu tư xây dựng trong điều kiện rủi ro và bất định bằng phương pháp phân tích định lượng

Hoạt động đầu tư mua sắm, đổi mới máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ là một trong những hoạt động của doanh nghiệp...

Lập dự án đầu tư kinh doanh vận tải bằng Taxi

Lập dự án đầu tư kinh doanh vận tải bằng Taxi

Lập Dự Án Đầu Tư Chuyên Nghiệp và Uy Tín Lập dự án, bạn cần hỗ trợ về cách lập dự án đầu tư cho...

Mẫu bảng tên công trình

Mẫu bảng tên công trình

Biển hiệu là thứ không thể thiếu đối với các tổ chức kinh doanh, biển hiệu thể hiện tên, địa chỉ, nội dung…của các đơn...

Thuyết minh quy hoạch 1/500 Khu vui chơi du lịch sinh thái hồ Thanh Lanh- Suối tiên- Thác Ba

Thuyết minh quy hoạch 1/500 Khu vui chơi du lịch sinh thái hồ Thanh Lanh- Suối tiên- Thác Ba

Thuyết minh quy hoạch 1/500 Khu vui chơi du lịch sinh thái hồ Thanh Lanh- Suối tiên- Thác Ba – Hosoxaydung.com xin gửi tới bạn...

Thông tư quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình

Thông tư quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình

Ngày 15/8, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 13/2013/TT-BXD về quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây...

Thủ tục xin thuê đất để thực hiện dự án đầu tư

Thủ tục xin thuê đất để thực hiện dự án đầu tư

Thủ tục xin thuê đất để thực hiện dự án đầu tư  Căn cứ pháp lý thực hiện dự án đầu tư. – Luật Đất...

Đơn đề nghị chấp thuận địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Đơn đề nghị chấp thuận địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10 /2004 của Chính Phủ về thi hành Luật Đất đai, Nghị định...

Các bước lập dự án đầu tư xây dựng công trình

Các bước lập dự án đầu tư xây dựng công trình

Quá trình hình thành và thực hiện một dự án đầu tư được trải qua ba giai đoạn: chuẩn bị đầu tư; thực hiện đầu...