Đơn đề nghị chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ

13/07/201938

Download Đơn đề nghị chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ

Mật khẩu : Cuối bài viết

Mẫu đơn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CHẤP THUẬN QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG

VÀ PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC SƠ BỘ

Kính gửi: Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội

1. Tổ chức / Cá nhân:

– Họ tên người làm đơn (trường hợp cơ quan, đơn vị doanh nghiệp thì thủ trưởng cơ quan là đại diện, ghi rõ tên cơ quan):

…………………………………………………………………………………………………………….….

……………………………………………………………………………………………………………..….

–  Địa chỉ liên hệ: Số nhà……………..Đường (phố)……………………………………….….

(hoặc xóm……………………….thôn………………………………….….)

Phường (xã) …………………………..…Quận (huyện)…………………………………………

– Điện thoại:……………………………Fax:………………………………..

– Email …………………………………

2. Địa điểm đề xuất:

Số nhà…………………………….Đường (phố)……………………………………………….

(hoặc xóm……………………….thôn………………………………….….)

Phường (xã) …………………………..…Quận (huyện)…………………………………………

3. Ý định đầu tư xây dựng:

– Chức năng công trình:…………………………………………………………………………..

– Diện tích ô đất (m2):……….. Mật độ xây dựng (%):……….

– Tổng diện tích sàn xây dựng (m2):…….….. Tầng cao công trình:………..tầng.

– Chiều cao công trình (m):…………………. Tầng hầm:……………….tầng.

– Tổng diện tích sàn tầng hầm (m2):…………… Nhu cầu chỗ đỗ xe………….. chỗ.

4. Để có cơ sở triển khai nghiên cứu các bước tiếp theo của dự án đầu tư theo đúng quy định, kính đề nghị Sở Quy hoạch – Kiến trúc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ công trình tại khu đất nêu trên. Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố Hà Nội về quản lý đầu tư xây dựng.

Hà Nội, ngày…….tháng……năm………..

Người làm đơn

(Nếu của cơ quan, đơn vị thì người đại diện ký tên, đóng dấu)
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hồ sơ xây dựng. Chúc các bạn thành công !

Câu hỏi : sửa chữa giàn phơi
Mật khẩu: 201XXXX (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.