Biên bản thanh lý hợp đồng thi công công trình xây dựng

14/04/202059

Biên bản thanh lý hợp đồng thi công công trình xây dựng mới nhất, Thanh lý hợp đồng xây dựng khi nào? Dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

1. Biên bản thanh lý hợp đồng thi công công trình

2. Thanh lý hợp đồng xây dựng khi nào?

  • Các bên đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng;
  • Hợp đồng bị chấm dứt hoặc hủy bỏ theo quy định của pháp luật. Tại Thông tư 09/2016/TT-BXD về hướng dẫn thi công xây dựng công trình thì hợp đồng bị chấm dứt hoặc hủy bỏ tại Điều 17 và Điều 18 của Thông tư này (Tạm ngừng hoặc chấm dứt hợp đồng bởi bên nhận thầu/giao thầu).

3. Những lưu ý khi viết biên bản thanh lý hợp đồng thi công công trình xây dựng