Biên bản bàn giao mốc vị trí, cao độ chuẩn – mặt bằng thi công

21/06/201954

(Hosoxaydung.com) – Tham khảo Biên bản bàn giao mốc vị trí, cao độ chuẩn – mặt bằng thi công. Sẽ rất hữu ích cho các bạn làm xây dựng vì nội dung tài liệu bao gồm đầy đủ các form bảng biểu dùng cho thi công các bạn có thể Dowload về tham khảo.Xem thêm :86 mẫu biên bản nghiệm thu công trình


Mật khẩu : Cuối bài viết

BIÊN BẢN BÀN GIAO MỐC VỊ TRÍ

CAO ĐỘ CHUẨN – MẶT BẰNG THI CÔNG

 

Công trình :……………………………………………………………………………………………

Địa điểm :………………………………………………………………………………………………

Căn cứ hồ sơ thiết kế kỹ thuật do ………………………………………….. ……………………………………… lập và được duyệt.

Hôm nay , ngày……..tháng …….năm 200  , tại công trình, chúng tôi gồm có :

I/ Bên giao :

*Chủ đầu tư:………………………………………………………………………………………………………………

Ông : …………………………………………             Chức vụ : …………………………………………..

Ông : …………………………………………             Chức vụ : …………………………………………..

* Tư vấn thiết kế :……………………………………………………………………………………………………….

Ông : …………………………………………             Chức vụ : …………………………………………..

Ông : …………………………………………             Chức vụ : …………………………………………..

II/ Bên nhận :

* Nhà thầu xây lắp :…………………………………………………………………………………………………….

Ông : …………………………………………             Chức vụ : …………………………………………..

Ông : …………………………………………             Chức vụ : …………………………………………..

* Giám sát thi công XL :………………………………………………………………………………………………

Ông : …………………………………………             Chức vụ : …………………………………………..

Ông : …………………………………………             Chức vụ : …………………………………………..

Cùng tiến hành kiểm tra mặt bằng công trình ……………………………………………………………. và thống nhất giao nhận : mốc, vị trí, cao độ chuẩn và mặt bằng thi công để đơn vị thi công tiến hành định vị và thi công công trình, cụ thể như sau :

  1. Mốc vị trí :

…………………………………………………………………………………………………………….

2/ Cao độ chuẩn

…………………………………………………………………………………………………………….

3/ Mặt bằng thi công :

– Độ bằng phẳng :

…………………………………………………………………………………………………………….

– Cao độ mặt đất hiện hữu so với thiết kế (trung bình) :

…………………………………………………………………………………………………………….

– Kích thước khu đất so với thiết kế

……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….

Chữ ký diện các bên :
    Chủ đầu tư              Tư vấn Thiết kế            GS thi công XL                Nhà thầu XL

Câu hỏi : thi công nhà xưởng

Mật khẩu: 201XXXX (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.