Bảng theo dõi kết quả kiểm nghiệm bê tông

14/07/201947


Mật khẩu : Cuối bài viết

 

Số           /TDBT                                                                                                              F15-TED

BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢ

KIỂM NGHIỆM BÊ TÔNG

Công trình :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hạng mục :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa điểm   :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Số

 

Ký hiệu mẫu

 

Ngày lấy mẫu

 

Vi trí lấy mẫu

Kiểm tra độ sụt

(mm)

Mác thiết kế

Cường độ nén

(MPa)

          Độ sụt MPa 7 ngày 14

ngày

28

ngày

   

 

               
   

 

               
   

 

               
   

 

               
   

 

               
   

 

               
   

 

               
   

 

               
   

 

               
   

 

               
   

 

               

 

Câu hỏi : Giàn phơi thông minh SINSUNG SU-100 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.