Bản vẽ thiết kế và dự toán hàng rào bao quanh công trường

07/09/202367

[link_hide_code ‘File cad thiết kế nhà xưởng’ ‘https://thuvienxaydung.com.vn/upload/seo/filecadnhaxuong.png’ ‘https://drive.google.com/file/d/1RufkhJrAchEczXhk5NEYjjoEDM3Tql9R/view?usp=drive_link’ ‘Bản vẽ thiết kế và dự toán hàng rào bao quanh công trường.rar’ ]

MÔ TẢ CHI TIẾT

Bản vẽ thiết kế và dự toán hàng rào bao quanh công trường

HÌNH ẢNH DEMO