Tổng hợp đầy đủ các văn bản cần thiết để lập dự toán xây dựng công trình

14/04/202075

Việc lập dự toán xây dựng công trình rất cần độ chính xác và tinh cậy. Chính vì lẽ đõ  chúng ta cùng tìm hiểu các văn bản cần thiết để lập dự toán xây dựng nhé:
Để lập dự toán công trình, các bạn cần có các văn bản sau:

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

– Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công.

– TT05/2016 TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

– Quyết định số 957/2009/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

– Nghị Định 63/2014 NĐ-CP ngày 26/6/2014 Hướng dẫn luật đấu thầu

– Định mức xây dựng 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007, định mức lắp đặt 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007của Bộ Xây dựng và các tập định mức bổ sung.

– Các bộ định mức sửa chữa, định mức khảo sát, định mức vật tư, thí nghiệm…(sẽ được nêu cụ thể trong từng chuyên đề học liên quan).

– Đơn giá Xây dựng cơ bản, lắp đặt, sửa chửa, khảo sát,….của Tỉnh thành ban hành.

– Văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán của địa phương nơi có công trình đang lập dự toán.

Tham khảo : Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng của 63 tỉnh/thành phố

– Các thông báo giá vật liệu xây dựng hàng tháng hoặc quý của liên Sở Xây dựng – tài chính các địa phương.

Đây là các văn bản (các thông tư, nghị định, đơn giá,…) không thể thiếu để lập dự toán công trình.

các văn bản cần thiết để lập dự toán công trình xây dựng