nhà xưởng 1 tầng


nhà xưởng 1 tầng

Mẫu bản vẽ nhà xưởng 600 m2

Mẫu bản vẽ nhà xưởng 600 m2

Nhà xưởng diện tích 15 x 40 = 600㎡ là loại nhà xưởng có diện tích nhỏ, thường được làm bằng khung thép tiền chế....