nghiệm thu PCCC


nghiệm thu PCCC

Hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy được quy định tại Điều 15 Nghị định 136/2020/NĐ-CP. Theo Điều 15 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, dự...

Đơn xin đề nghị nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy

Đơn xin đề nghị nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy

Để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), người dân cũng như chủ đầu tư (CĐT) công trình cần thiết kế và lắp...