lưới an toàn ban công


lưới an toàn ban công

Hướng dẫn tự lắp đặt lưới an toàn ban công tại nhà

Hướng dẫn tự lắp đặt lưới an toàn ban công tại nhà

Lưới an toàn ban công được tạo nên từ những sợi cáp Inox, đan chặt chẽ vào hàng vít sắt gắn trên thanh nhôm chuyên...