khảo sát


khảo sát

Hướng dẫn lập dự toán khảo sát xây dựng năm 2021

Hướng dẫn lập dự toán khảo sát xây dựng năm 2021

Hồ sơ xây dựng xin gửi đến quý khách dự toán chi phí khoan khảo sát địa chất được cập nhập mới nhất bởi thông...

Quy định mới về khảo sát xây dựng năm 2021

Quy định mới về khảo sát xây dựng năm 2021

Khảo sát xây dựng  là hoạt động thị sát, đo vẽ, thăm dò, thu thập, phân tích, nghiên cứu và đánh giá tổng hợp điều...

Quy định mới về khảo sát xây dựng năm 2023

Quy định mới về khảo sát xây dựng năm 2023

Khảo sát xây dựng  là hoạt động thị sát, đo vẽ, thăm dò, thu thập, phân tích, nghiên cứu và đánh giá tổng hợp điều...

Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng được quy định như thế nào?

Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng được quy định như thế nào?

Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng được quy định tại Điều 15 Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì...

Tiêu chuẩn khảo sát địa chất chung cho mọi công trình

Tiêu chuẩn khảo sát địa chất chung cho mọi công trình

Các tiêu chuẩn hiện nay chủ yếu dựa vào kinh nghiệm khảo sát từ đó tùy theo từng lĩnh vực cụ thể mà người ta...

Khảo sát xây dựng là gì ? Công việc cụ thể bao gồm nội dung thế nào ?

Khảo sát xây dựng là gì ? Công việc cụ thể bao gồm nội dung thế nào ?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng thì Gói thầu khảo sát xây dựng...

Báo cáo khảo sát xây dựng công trình

Báo cáo khảo sát xây dựng công trình

Các công trình trước khi thiết kế kỹ thuật cần phải có hồ sơ khảo sát địa chất công trình nhằm xác định cấu trúc...