khảo sát xây dựng


khảo sát xây dựng

Mẫu hợp đồng khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế công trình

Mẫu hợp đồng khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế công trình

Hồ sơ xây dựng cung cấp Mẫu hợp đồng khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế công trình để Quý khách hàng tham...

Quy định mới về khảo sát xây dựng năm 2021

Quy định mới về khảo sát xây dựng năm 2021

Khảo sát xây dựng  là hoạt động thị sát, đo vẽ, thăm dò, thu thập, phân tích, nghiên cứu và đánh giá tổng hợp điều...

Quy định mới về khảo sát xây dựng năm 2023

Quy định mới về khảo sát xây dựng năm 2023

Khảo sát xây dựng  là hoạt động thị sát, đo vẽ, thăm dò, thu thập, phân tích, nghiên cứu và đánh giá tổng hợp điều...

Tiêu chuẩn khảo sát địa chất chung cho mọi công trình

Tiêu chuẩn khảo sát địa chất chung cho mọi công trình

Các tiêu chuẩn hiện nay chủ yếu dựa vào kinh nghiệm khảo sát từ đó tùy theo từng lĩnh vực cụ thể mà người ta...

Khảo sát xây dựng là gì ? Công việc cụ thể bao gồm nội dung thế nào ?

Khảo sát xây dựng là gì ? Công việc cụ thể bao gồm nội dung thế nào ?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng thì Gói thầu khảo sát xây dựng...