biên bản nghiệm thu phòng cháy


biên bản nghiệm thu phòng cháy

Biên bản nghiệm thu hệ thống PCCC để đưa vào sử dụng

Biên bản nghiệm thu hệ thống PCCC để đưa vào sử dụng

Nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy Căn cứ điều 17 Luật phòng cháy và chữa cháy về “Trách nhiệm của cơ quan thiết...