autocad


autocad

Đếm Block trong Cad một kiến thức không thể thiếu với dân kỹ thuật

Đếm Block trong Cad một kiến thức không thể thiếu với dân kỹ thuật

Để đếm block trong Cad bạn thường làm theo cách nào? Ngồi click và đếm từng block hay sử dụng Lisp để thống kê? Lệnh...