8×17


8×17

Full file Cad bản vẽ – Nhà Mái Nhật 1 tầng 8×16

Full file Cad bản vẽ – Nhà Mái Nhật 1 tầng 8×16

Công năng: Với 3 phòng ngủ (1 phòng có vệ sinh riêng),1 phòng khách +thờ,1 bếp+p ăn ,2 wc + 1 sân rửa. Diện tích...

Full file Cad bản vẽ – Nhà Mái Nhật 1 tầng 8×17

Full file Cad bản vẽ – Nhà Mái Nhật 1 tầng 8×17

Công năng: Với 3 phòng ngủ (1 phòng có vệ sinh riêng),1 phòng khách +thờ,1 bếp+p ăn ,2 wc + 1 sân rửa. Diện tích...