6×15


6×15

Mẫu nhà 2 tầng 6x15m

Mẫu nhà 2 tầng 6x15m

Với mặt tiền rộng 6m, chiều sâu dài 15m, có nhiều gia đình đã gửi thư về cho chúng tôi với yêu cầu chúng tôi...