10×6


10×6

Mẫu nhà 10x6m

Mẫu nhà 10x6m

Thiết kế nhà có mặt tiền 10 m. Khách hàng yêu cầu thiết kế trên mảnh đất hình thang vuông. Tầng 1: Vì mặt tiền là...