Hướng dẫn


Hướng dẫn

Xử lý tình huống khi khối lượng phát sinh vượt giá gói thầu

Xử lý tình huống khi khối lượng phát sinh vượt giá gói thầu

Xử lý tình huống khi khối lượng phát sinh vượt giá gói thầu Sau khi đã trúng thầu, nhiều gói thầu/hợp đồng phát sinh khối...

Hướng dẫn làm thanh toán khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng theo giai đoạn

Hướng dẫn làm thanh toán khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng theo giai đoạn

Với các công trình có yêu cầu thanh toán làm nhiều giai đoạn. Bạn cần sử dụng tính năng “Quyết toán” của phần mềm F1. Mỗi...