Hướng dẫn tải tài liệu 71

28/03/201869

Bước 3: Đi tìm Mật khẩu để giải nén để Giải nén File

 

HƯỚNG DẪN LẤY MẬT PASSWORDS/MẬT KHẨU :

Tù khóa tìm kiếm : “thay dây phơi quần áo

1. Vào Website https://google.com.vn

2. Đánh từ tìm kiếm từ khóa : thay dây phơi quần áo

3. Lăn chuột xuống dưới; Tìm và nhấn chuột vào Link sau (nó có thể ở trang 1 or trang 2 Google của kết quả tìm kiếm)

4. Sau đó tìm trong bài viết click theo chỉ dẫn sau đây:

5. Sau đó tìm cuối cùng bài viết click vào đường link theo chỉ dẫn ID sẽ cuối bài viết :