Hướng dẫn tải tài liệu 25

21/03/201863

Bước 3: Đi tìm Mật khẩu để giải nén để Giải nén File

 

HƯỚNG DẪN LẤY MẬT PASSWORDS/MẬT KHẨU :

Tù khóa tìm kiếm : bộ tời giàn phơi”

1. Vào Website https://google.com.vn

2. Đánh từ tìm kiếm từ khóa : bộ tời giàn phơi

3. Lăn chuột xuống dưới; Tìm và nhấn chuột vào Link sau (nó có thể ở trang 1 hoặc trang 2 của kết quả tìm kiếm)

4. Sau đó tìm trong bài viết click theo chỉ dẫn sau đây:

5. Sau đó tìm cuối cùng bài viết click vào đường link theo chỉ dẫn ID sẽ cuối bài viết :