Giám Sát Thi Công


Giám Sát Thi Công

Quyết định bổ nhiệm tư vấn giám sát  trường công trình

Quyết định bổ nhiệm tư vấn giám sát trường công trình

Thông thường việc bổ nhiệm sẽ được thực hiện bởi những người có thẩm quyền và căn cứ vào nhiệm vụ, vào quyền hạn được...

Quy trình tư vấn giám sát từ A-Z

Quy trình tư vấn giám sát từ A-Z

MỤC ĐÍCH Thống nhất các bước thực hiện công tác giám sát chất lượng thi công công trình xây dựng theo hồ sơ thiết kế...

Giám sát và nghiệm thu công trình dân dụng và công nghiệp

Giám sát và nghiệm thu công trình dân dụng và công nghiệp

 GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU                   CÁC CÔNG TÁC BÊ TÔNG CỐT THÉP           TRONG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP...

Trách nhiệm và Quyền hạn của tư vấn giám sát

Trách nhiệm và Quyền hạn của tư vấn giám sát

Quản lý rủi ro là một công tác quan trọng trong quản lý thi công xây dựng nhằm giúp nhà thầu có thể chủ động nhận dạng, đánh...

Mẫu báo cáo giám sát

Mẫu báo cáo giám sát

Giám sát thi công là việc giám sát kiểm soát và đảm bảo chất lượng thi công(QAQC), cộng với kiểm soát an toàn, tiến độ, vệ sinh và môi...