Cài máy in HP LaserJet Pro M706n

15/03/202219

Hồ sơ xây dựng xin hướng dẫn các bước cài đặt máy in HP LaserJet Pro M706n

Bước 1: Tải Driver

Đầu tiên bạn tải Driver theo đường Link sau :

Tải Driver : https://support.hp.com/vn-en/drivers/selfservice/hp-laserjet-pro-m706-series/5392529/model/5392371

Bước 2: Vào Giao diện 

Bước 3: Click vào Driver-Universal Print Driver

Sau đó Click vào nút Download để tải về máy

Bước 4: Giản nén Driver tải về click vào nút UnZip

Bước 5: Sau đó phần mềm sẽ tự bật cửa sổ và bắt đầu cái đặt phần mềm

Click và nút Yes

Bước 6: Chọn dòng đầu tiên Traddion Nal Mode – Creat…

Bước 7: Chọn Add Printer using TCP/IP address or hostname

Bước 8: Click vào Divice type: sau đó chọn TCP/IP Device

Bước 9: Dán IP 192.168.3.38 vào  2 dòng Hostname or IP addrerss

Bước 10: Sau đó ấn nào Nút Next

Bước 11: Chọn HP Universal Printring PS (v.7.0.1) sau đó bấm Next

 

Bước 12: Chọn Repalce the curent driver sau đó bấm Next

IP:192.168.3.38