Các căn cứ pháp lý lập tổng mức đầu tư dự án

25/05/202145

Các căn cứ pháp lý lập tổng mức đầu tư dự án

  • Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng