Biện pháp thi công hầm chui dân sinh _ Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

24/01/202478

Biện pháp thi công hầm chui dân sinh dự án Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

Tài liệu gồm có:

  • File Autocad Biện pháp thi công – Đầy đủ và rất chi tiết
  • File bóc tác khối lượng đà giao thi công (File Excel)
  • File bóc tách khối lượng thép (File Excel)

Annotation 2021-04-01 162224