Biện pháp thi công bể nước ngầm

24/01/2024132

Tài liệu: Biện pháp thi công bể nước ngầm.

Dự án: Thi công và hoàn thiện nhà xưởng và kho công ty TNHH Milennum

Địa chỉ: Khu công nghiệp Vsip Quảng Ngãi.

Tài liệu gồm có:

  • Danh mục bản vẽ
  • Quy trình thi công bể nước ngầm
  • Đào đất bể nước ngầm
  • San, nghiệm thu
  • Lắp đặt cốt thép
  • ….

bể nước ngầm 02

bể nước ngầm 01