Bản vẽ thiết kế biệt thự 2 tầng mái Nhật KT 8x20m

07/09/202355

[link_hide_code ‘xây dựng nhà xưởng’ ‘https://thuvienxaydung.com.vn/upload/seo/xaydungnhaxuong_ncxd.png’ ‘https://drive.google.com/file/d/1ImopCumpivhuvwdaee_2ZI9JquZD_n1s/view?usp=drive_link’ ‘Bản vẽ thiết kế biệt thự 2 tầng mái Nhật KT 8x20m.rar’ ]

MÔ TẢ CHI TIẾT

Bản vẽ thiết kế biệt thự 2 tầng mái Nhật KT 8x20m

HÌNH ẢNH DEMO