Bản vẽ Chung cư, Văn phòng


Bản vẽ Chung cư, Văn phòng

File cad thiết kế mặt bằng cấu tạo chi tiết tòa nhà căn hộ khách sạn Oceanveiws

File cad thiết kế mặt bằng cấu tạo chi tiết tòa nhà căn hộ khách sạn Oceanveiws

[link_hide_code ‘Full Kho tài liệu xây dựng 11GB’ ‘https://thuvienxaydung.com.vn/upload/seo/HOS.png’ ‘https://1drv.ms/u/s!AkcVxLscCbz3lXKl-tohKxadL9a_’ ‘File cad thiết kế mặt bằng cấu tạo chi tiết tòa nhà căn hộ khách...